Jeroen Bosch met Venetiaanse twist

JeroenBosch

DEN BOSCH - Jheronimus Bosch en Venetië delen een geheime geschiedenis. Maandagmiddag hielden de Stichting Nederlands Venetië Comité en de Vereniging de Poorters van Venetië een culturele manifestatie rond de drie Bosch-schilderijen die zich in Venetië bevinden,
onder meer in het Dogenpaleis.

Deze drie ‘Venetiaanse’ schilderijen –‘De gekruisigde martelares’, ‘Heremietendrieluik’ en het befaamde vierspan ‘Visioenen van het hiernamaals’ – komen in 2016 naar Den Bosch in het kader van de grote Jheronimus Bosch 500 expositie.

In het Jheronimus Bosch Art Center was er maandagmiddag op Bosch geïnspireerde kunst te zien en vonden er demonstraties van oude schildertechnieken plaats. Hoofdschotel was de geanimeerde lezing van Bernard Aikema, hoogleraar aan de universiteit van Verona, die de relatie tussen Bosch, Venetië en Italië haarfijn uit de doeken deed.

De middag werd muzikaal opgeluisterd met onder meer verrassende zestiende- en zeventiende-eeuwse madrigalen van vrouwelijke Italiaanse componisten. Het Bossche koor Capella Ducis beet zich verdienstelijk in dit zelden gehoorde repertoire vast.

Brabants Dagblad 2014, op dit artikel rust copyright.

 

Santo e Secolare - september 2014

 

Geestelijke en wereldlijke muziek rondom Monteverdi

Kamerkoor voor oude muziek Capella Ducis en Barokensemble Scordatura hebben elkaar gevonden in hun voorliefde om bekende en onbekende muziek in één programma te combineren.

Capella Ducis heeft in dit programma geestelijke en wereldlijke muziek uit het begin van de 17e eeuw gezongen, een in muzikaal opzicht turbulent tijdperk: de overgang van de renaissance naar de barok. Het was de tijd waarin de eerste opera’s ontstonden en dat had zijn weerslag op alle muzikale genres, ook de kerkmuziek. Componisten probeerden emoties ‘levensecht’ over te brengen in de muziek.

Claudio Monteverdi speelt in deze ontwikkelingen een centrale rol en hij weet in een geheel eigen stijl op onovertroffen wijze een synthese tot stand te brengen tussen de beide muzikale hoofdstromen van zijn tijd: de oude 16e eeuwse polyfonie en de nieuwe expressieve stijl. Wij hebben wereldlijke madrigalen en geestelijke motetten van hem gebracht, met en zonder begeleiding van violen en basso continuo.

Zijn veel minder bekende opvolger in Venetië, Rovetta, eren we met een fraai ‘Magnificat’. Van zijn leermeester Ingegnieri en van de ondergewaardeerde navolger Mazzocchi hebben we verrassende madrigalen gezongen.

Scordatura speelt muziek van Italiaanse en Nederlandse tijdgenoten van Monteverdi.Ook zij combineren bekende en onbekende componisten: Frescobaldi en Padbrué naast Cima en van Wichel.

Pagina 4 van 10

logo capella ducis