Jeroen Bosch 500

Concert in het Noordbrabants Museum tijdens het 40-jarig jubileum van het Bossche Palet op 30 mei 2015, en een week later op 6 juni bij Brabantzorg, locatie Uden.

Capella Ducis zingt onder de titel Jeroen Bosch 500 en onder leiding van Frans van de Loo geestelijke en wereldlijke muziek rondom Jeroen Bosch.

Met (alleen in Uden) een lezing over muziekinstrumenten op de schilderijen van Bosch door Ben Hartman.


Sicut lilium inter spinas
Geestelijke muziek uit de tijd van Jeroen Bosch en later.

Jeroen Bosch leefde in een periode waarin de stad ‘s-Hertogenbosch een belangrijk kerkmuzikaal centrum was. Door de inspanningen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en het kapittel van de Sint Jan werden vele zangers en componisten aangetrokken die op hoog niveau musiceerden. Jeroen Bosch werd in 1486 lid van deze Broederschap en maakte op deze manier kennis met religieuze en wereldlijke muziek van belangrijke componisten uit de Renaissance.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is een genootschap van geestelijken en leken uit de maatschappelijke bovenlaag die tot doel had de Mariaverering in de stad te bevorderen. Ze bestaan nog steeds en zijn gevestigd aan de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch. Het motto van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap was de frase ‘Sicut lilium inter spinas’, ( “zoals een lelie tussen de doornen”) een tekst afkomstig uit de Bijbel namelijk het Hooglied (II,2). Diverse componisten uit de late Renaissance waaronder Giovanni Pierluigi da Palestrina en Thomas Crecquillon hebben deze tekst op muziek gezet. Ook hedendaagse componisten worden geïnspireerd door de verfijnde poëzie van het Hooglied zoals de Poolse componist Marek Raczyński. 

In 1550 componeerde Jacob Clemens non Papa speciaal voor de Broederschap het zevenstemmige motet. 

Ego flos campi. In dit Hooglied motet wordt de frase ‘Sicut lilium’ speciaal uitgelicht. Capella Ducis zingt dit motet naast andere ‘Ego flos campi’- zettingen van onder andere Antoine Brumel, Francisco Guerrero en Vincenzo Bertolusi . Daarnaast Maria motetten van de meest prominente componisten uit zijn tijd zoals Pierre de la Rue en Jacob Obrecht.


Myn hert heeft altijts verlanghen
Wereldlijke muziek uit de tijd van Jeroen Bosch

Met veel gevoel voor symboliek en allegorie werden in de beeldende kunst eeuwenlang de ondeugden van de mens (zoals de Zeven Hoofdzonden) te lijf gegaan. Kunstenaars als Jeroen Bosch waarschuwden hiertegen in hun kunst, vaak door middel van voorstellingen met een dubbele bodem. Niet alleen deugden en ondeugden, maar ook begrippen als leven en dood, tijd, de seizoenen, geluk en ongeluk worden op dezelfde symbolische wijze verbeeld. Ook in de muziek kwamen deze onderwerpen aan bod. Capella Ducis zingt melancholieke liefdesliederen, maar ook vrolijke èn dubbelzinnige liederen van o.a. Obrecht , Compère en de la Rue. Muziek die Jeroen Bosch ongetwijfeld ook gehoord heeft.

Lux - kerst 2014


Kerstconcert, 20 en 21 december 2014

Flyer

Onder deze titel werd een bijzonder kerstconcert verzorgd samen met het Culemborgs Kamerkoor, de Stadspijpers van 's-Herogenbosch en een strijkersensemble. Omdat beide koren, de Stadspijpers en het strijkersensemble apart en gezamelijk zongen en speelden was er veel variatie in het programma.

Capella Ducis en het Culemborgs Kamerkoor voerden twee dubbel korige werken uit. De beide koren lieten samen met de Stadspijpers horen hoe onze vertrouwde kerstmuziek klinkt als deze met de originele instumenten van toen wordt gespeeld. Bezoekers van het concert die mee wilden zingen met vooral de bekende kerstliederen behoefden zich niet in te houden.

De rode draad in het programma is licht; Lux in het latijn. Een begrip dat in diverse vormen in de programmering terugkomt en uiteraard afgestemd was op de kerstsfeer. 

 

Pagina 3 van 10

logo capella ducis