Grootmeesters uit de schaduw - 26 en 27 januari 2008

Door Capella Ducis in een gezamenlijk project met het kamerkoor Novo Cantare uit Arnhem en het barokorkest Il Concerto Barocco en de solisten Claudia Wijers, Christina Plein, Falco van Loon en Hans Scholing werd een concert gegeven met de titel: "Grootmeesters uit de schaduw".

Hierin werden de volgende werken ten gehore gebracht:
Requiem pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo (MH 155 (1771)
Johann Michael Haydn (1737 - 1806)
Magnificat Wq 215 (1749)
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)

Korte toelichting:
J.M. Haydn (broer van) en C.P.E. Bach (zoon van): zijn geen vergeten componisten, maar wel componisten die nog steeds in de schaduw staan van hun veel beroemdere familieleden. Hun werken krijgen hierdoor (in het niet-professionele circuit) ten onrechte weinig aandacht. Het oude muziekkoor Capella Ducis uit Den Bosch en Kamerkoor Novo Cantare uit Arnhem halen de grootmeesters uit die onverdiende schaduw met de uitvoering van het Requiem van Haydn (1771) en het Magnificat van Bach (1749). De koren staan beide onder leiding van Frans van de Loo en werken in dit project samen met barokorkest Il Concerto Barocco en de solisten Claudia Wijers, Christina Plein, Falco van Loon en Hans Scholing.

De uitvoeringen vonden plaats in:
Walburgiskerk, Arnhem
Grote Kerk, Den Bosch

Media

Jheronimus Bosch concert - 23 mei 2007

Ter gelegenheid van het 2de Internationale Jheronimus Bosch Congres in mei 2007 werden er in de stad 's-Hertogenbosch allerlei culturele en kunstzinnige manifestaties georganiseerd. Eén van deze culturele aspecten is een concert waarin geestelijke en wereldlijke muziek uit de tijd van Jeroen Bosch ten gehore werd gebracht.

De Schola Cantorum van de St. Jans kathedraal nam de geestelijke werken voor haar rekening en Capella Ducis deed dit voor de profane liederen met muziek van de zogenaamde derde generatie Vlaamse polyfonisten.

Pagina 10 van 10

logo capella ducis