Music at the royal courts - juni 2010

Leidraad voor dit concert was de opeenvolging van vorstenhuizen van begin 16e tot begin 17e eeuw in Engeland.De muzikale smaak en de religieuze overtuiging van de vorsten waren zeer bepalend voor de ontwikkeling van het Engelse muziekleven.  Componisten werden bijvoorbeeld door de opkomst van het anglicanisme gedwongen te componeren op Engelse teksten en te zoeken naar eenvoudiger vormen.

Rode draad in het programma en een van de highlights uit de Engelse koormuziek was de vierstemmige mis van Byrd. Een concert met muziek van Cornysh, Tallis, Byrd, Gibbons, Morley, Tomkins, Weelkes en Dowland tijdens hun periode aan het Engelse hof.

Organist Norbert Bartelsman begeleidde het koor in enkele verse-anthems. Daarnaast speelde hij enkele solowerken van Byrd op het bijzondere Mitterreither-orgel van de kerk.
 
Met medewerking van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, die in de pauze een toelichting gaven op de historische kerk van Bokhoven.
 
locatie:
Antonius Abt Kerk, Bokhoven (gem. 's-Hertogenbosch)

Media

Den Bosch goes A Capella - juni 2010

Capella Ducis droeg op 6 juni haar steentje bij aan het slagen van Den Bosch Goes A Capella in de Verkade fabriek in 's-Hertogenbosch.

Pagina 8 van 10

logo capella ducis